Polityka Prywatności

Przystań psychologiczna wsparcie 4U – wsparcie dla Ciebie ma charakter czysto osobisty i prywatny, projekt nie jest związany z działalnością zawodową, czy handlową. Celem projektu jest chęć niesienia bezinteresownego wsparcia, czym jego autorzy wierzą, że przyczyniają się do podtrzymywania więzi społecznych.

Powyższe założenia zwalniają twórców projektu z wypełniania wymogów Polityki Prywatności.