pierwsza pomoc3

Kontakt z drugą osobą jest leczący

Wsparcie

Kto może Ci teraz pomóc? Ktoś z najbliższej rodziny, przyjaciel, przyjaciółka, nauczyciel, trener, psycholog szkolny, ktoś bliski z pracy? Zapytaj go, czy możecie przez chwilę porozmawiać, a w przypadku silnej reakcji emocjonalnej/ kryzysowej – wyjaśnij co się dzieje. Poproś, by był przy Tobie, aż poczujesz się lepiej.

Kontakt z drugą osobą jest leczący, łagodzi napięcia. Chodzi o życzliwość i akceptację, jaką dostajesz w odzewie na swoją prośbę o pomoc. Spotkanie i rozmowa daje też sposobność zobaczenia problemu z innej perspektywy, oswojenia go, wyciągnięcia wniosków i pogodzenia się z nim.

wsparcie5

Człowiek, istota społeczna

Najnowsze odkrycia dotyczące nerwu błędnego nie pozostawiają wątpliwości, co do naszego biologicznego uwarunkowania jako istot społecznych. W obliczu zagrożenia, jako pierwszy, włącza nam się automatycznie system zaangażowania społecznego i dlatego poszukujemy spokoju oraz kontaktu z drugim człowiekiem. Jeśli to nie działa, wtedy włączamy bardziej prymitywne formy reagowania: walczymy lub uciekamy albo dysocjujemy się lub wycofujemy.